fredag, februari 19, 2016

Företagsfinansierad forskning?

Tidningen Curie publicerar en artikelserie om företagsfinansierad forskning. Är det en omistlig del i forskningens samhällsnytta? Riskeras forskningens oberoende?

I en av artiklarna uttalar sig ”Ikeaprofessorn” Saara Taalas: ”Du kan finansiera akademisk forskning, men inte köpa resultat, säger hon. Hon menar att finansieringen från Ikea inte bara handlar om kalla cash, utan även om kontakter. ”Alla våra forskningsprojekt leder till vetenskapliga artiklar och akademiska examina. Alla resultat granskas öppet”

För ett tag sedan intervjuade jag CIRCLEs nya föreståndare Jerker Moodysson till en artikel i nästa nummer av Entré. Vi pratade bland annat en hel del om just forskningsfinansiering, fast framförallt från statligt håll. Moodysson vill se en närmare koppling mellan forskning och policy och är inte rädd för att en sådan skulle urholka oberoende resultat eller leda till alltför tillämpad forskning. Även han var inne på att en ökad samverkan är bra för alla: ”Gränserna mellan policy och forskning är lite för skarpa, det behövs mer dialog. Vinnova är våra finansiärer, men de är också i högsta grad våra studieobjekt. Båda parter skulle tjäna på mer samspel.”

Forskningens finansiering är alltid på tapeten, inte minst nu i samband med Macchiarini-affären. Vad tycker ni, hur ska framtidens mest relevanta forskning finansieras?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar