fredag, april 29, 2016

Smarta lösningar för digital hälsa

Under World Intellectual Property Day arrangeras evenemang över hela världen för att öka kunskapen om vilken betydelse immaterialrätt har för innovation. Jag deltog i ett intressant evenemang om e-hälsa, digitala verktyg och beslutsfattande arrangerat av PRV och Vinnova.

Hälso- och sjukvården är en rätt trög sektor där tekniska lösningar inte accepteras lika snabbt som i andra branscher. Det här är på gott och ont. Självklart måste det få ta tid eftersom det handlar om människors hälsa och liv, men samtidigt kan lösningar som underlättar för patienterna ta onödigt lång tid att få ut på marknaden. Företag inom området får vara beredda på att det tar lång tid att etablera ett samarbete med vården, det är en ledtid på många år innan nya lösningar accepteras.

Under seminariet presenterades två exempel på appar och hjälpmedel inom e-hälsa.

Företaget Careligo har utvecklat en produkt för hjärtsviktspatienter, Optilogg. Den här patientgruppen kräver oerhört mycket slutenvård och är i allmänhet en svår grupp att nå fram till eftersom de är äldre och oftast ovana vid tekniska lösningar. Företaget har arbetat fram en lättanvänd produkt för personer som aldrig har använt en dator eller en mobiltelefon. Den består av en läsplatta med enkla instruktioner, exempelvis att man ska väga sig. Sedan görs en beräkning av hur mycket vätskedrivande medel patienten behöver just den dagen. På så vis undviks många akuta läkarbesök och livskvaliteten förbättras för patienterna.

Man räknar med att ungefär 400 000 personer i Sverige har diabetes och antalet ökar tyvärr. Sjukdomen medför stora kostnader för samhället, och svårigheter för de drabbade. Genom att engagera patienterna till att hålla koll på sin egen hälsa kan de få kontroll över sin sjukdom och därmed ökad livskvalitet. Diabetes Tools har utvecklat en app som hela tiden är uppkopplad mot vården. Om det uppstår problem syns en röd flagga i appen och patienterna blir kallade till ett läkarbesök. Många barn använder appen och målsättningen är att de och deras familjer ska kunna leva ett normalt liv. Tidigare gjordes kontrollerna manuellt och bokfördes på papper. Då var det svårt att följa variationer över tid på dygnet, vad patienten ätit, kroppens nivå av hormoner etcetera.

Smarta och funktionella lösningar! Vill du höra mer? Här finns mer information och länk till webbsändningen från seminariet.

/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar