tisdag, juni 19, 2012

Sverige bäst på intraprenörskap

Den svenska delen av GEM-rapporten presenterades i går i Stockholm.
Foto: Hanna Andersson


I går släpptes årets svenska GEM-rapport. Den presenterades av EntreprenörskapsforumMyntkabinettet mitt emot Kungliga Slottet i Stockholm. I rapporten jämförs svenska trender inom företagande och tillväxt med resten av världen.

I år kommer enkätsvaren från 140.000 personer och 54 olika länder. Rapporten använder sig av måttet TEA (Total Entreprenöriell Aktivitet), det vill säga företag som precis ska eller har startat, men inte varit verksamma mer än 3,5 år. Den svenska rapporten är skriven av Pontus Braunerhjelm, Kristina Nyström, Ulrika Stuart Hamilton, Carin Holmquist och Per Thulin.

Hamilton presenterade delen där ett antal "expertintervjuer" ingår. I år har 36 personer från hela världen medverkat. Experterna sätter betyg inom olika ämnen. Bland de betyg som höjts sedan förra året kan nämnas "Möjlighet att starta företag" som ökat från 2,3 till 3,9 och "Företagarens status" som ökat från 2,9 till 3,4. I kapitel 4 kan man läsa mer om detta. Det är skrivet av Carin Holmquist, som tillsammans med Elisabet Sundin fick Esbri-priset i början av juni. Holmquist var inte på plats, men hade konstaterat att män och kvinnor tycker rätt lika förutom i frågan om bidrag till kvinnors företagande. Män anser att det ligger på en bra nivå medan kvinnor anser att det borde höjas...

Sedan 2010 har entreprenörsaktiviteten i Sverige ökat med 10 procent efter att tidigare år haft en nedåtgående kurva. Per Thulin var speciellt förtjust i kurvan för "Upplevda entreprenöriella möjligheter". Den tron är hög i Sverige.

Kristina Nyström presenterade en ny del av rapporten som gäller vad man kallat "entreprenöriellt anställda". Det vill säga personer som utvecklar nya aktiviteter för sin huvudarbetsgivare, som utveckling eller lansering av nya varor eller tjänster, eller startar en ny enhet eller dotterbolag. Dessa "entreprenöriellt anställda" har ofta hög utbildning och är i snitt mellan 35-44 år. Tretton procent anser sig vara delaktiga i entreprenöriella aktiviteter hos sin arbetsgivare, och Sverige har därmed högst andel entreprenöriella anställda av alla undersökta länder!

I rapporten kan man se flera positiva trender. Kvinnors entreprenörskapsaktiviter ökar, och antalet  affärsänglar i Sverige växer. Dessutom anser två tredjedelar av den vuxna befolkningen att det finns goda möjligheter att starta företag i närområdet, betydligt fler än i andra länder.

Paradoxen, som diskuterades mycket under gårdagens presentation, ligger i att tron på möjligheter är hög men ändå inte genererar en högre tillväxt. Viljan är i topp, men de uppgående trenderna är rätt svaga. Vad det beror på kan man spekulera mycket i...

För de politiska kommentarerna stod Mats Odell (kd), riksdagsledamot och ordförande i Näringsutskottet och Jennie Nilsson (s), riksdagsledamot i Näringsutskottet.

Odell och Nilsson kommenterade paradoxen och sa att den beror på osäkerhet och rädsla, men såg olika politiska lösningar på problemet. Jennie Nilsson ville bland annat "öka rörligheten men bibehålla säkerheten" för den som vill avsluta en anställning och starta eget. I dag följer sådana saker som a-kassa och sjukförsäkring inte med för den som är egenföretagare.


/Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar