måndag, juni 04, 2012

Folklig forskning

Colette Henry och Elizabeth Gatewood.

Dag 2 av konferensen Global Symposium on Women’s Entrepreneurship inleddes med en forskartung panel som diskuterade ”How can research contribute to practice and policy?”

Först ut var Colette Henry, Royal Veterinary College, Storbritannien. Hon betonade att hon själv inte är veterinär (trots att hon är verksam vid en veterinärhögskola) men att hon granskat branschen ur ett entreprenörskapsperspektiv.

Henry konstaterade att veterinärbranschen rör sig från mansdominans till kvinnodominans. Bland dagens yrkesverksamma veterinärer i Storbritannien är hälften män och hälften kvinnor. Men hos de sökande – och antagna – till veterinärutbildningen är 80 procent kvinnor.

- Kommer feminiseringen av yrket att förändra det? Ja, det tror jag. Många veterinärer driver små praktiker och detta kommer påverka kvinnors företagaraspirationer, sa Colette Henry.

Elizabeth Gatewood, Wake Forest University, USA, diskuterade kvinnors företagsamhet i olika delar av världen utifrån GEM-data. Hon konstaterade att andelen kvinnor som är företagare minskar när utvecklingsländer blir mer innovationsdrivna. Man kan ju fråga sig vad det beror på.

- En sak är säker: vi får inte reda på svaret genom att fråga entreprenörer. Vi måste inrikta forskningen på dem som inte är entreprenörer, som i stället väljer en anställning eller en tillvaro som hemmafru.

- Vi behöver också ta reda på mer om hur kultur och kontext påverkar entreprenörskapet. En av mina studier handlar om betydelsen av tro. När vi frågade entreprenörer om hur de fått sina affärsidéer svarade flera att de fått idén direkt från Gud, berättade Gatewood.

Nyprisade svenska professorerna Elisabeth Sundin och Carin Holmquist ingick också i panelen.

Sundin menade bland annat att det är vår plikt att forska om entreprenörskap. Forskare är anställda av staten och forskning om företagande är av stor nytta för medborgarna. Hon sa också att fakta och siffror är mycket kraftfulla, och att det därför är viktigt att förse politiker med dem. Till exempel för att visa på könade strukturer i samhället.

Elisabeth Sundin och Carin Holmquist har forskat och skrivit ihop länge. För ett par år sedan kom de med ett debattinlägg där de varnade för att den samhällsvetenskapliga forskningen är självmordsbenägen. Alla forskare måste skriva på engelska och publicera sig i de ”rätta” tidskrifterna för att kunna hävda sig i den akademiska världen. Denna hets gör att forskningen kommer allt längre ifrån det den studerar – det vill säga samhället och människorna.

- I den här processen blir forskarna mer och mer lika Rain Man – en slags korkade genier, sa Holmquist.

- Forskning måste börja och sluta i praktiken. Vi ska hämta våra problem från praktiker, och våra resultat ska ha bäring på entreprenörskap, slog hon fast.

Under förmiddagen talade också Liz Cullen, WEConnect International, USA, Louisa Mojela, Wiphold, Sydafrika, samt Lisa Emelia Svensson som är CSR-ambassadör på utrikesdepartementet. Hela symposiet filmades, livesändes på webben och ligger kvar på ESBRIs Bambuser-sida.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar