torsdag, februari 02, 2012

Framtidsspan med forskare

Gunnar Eliasson pratade om framtidens forskning
Svenskarna upplever att de har goda möjligheter att starta företag – men de gör det inte. Däremot agerar de gärna entreprenöriellt som anställda. Det är några av slutsatserna från den svenska delen av GEM-studien. De presenterades av Kristina Nyström, forskare vid KTH och Ratio, under Småföretagsdagarnas andra dag.

GEM, eller Global Entrepreneurship Monitor, är en årlig undersökning av det globala, entreprenöriella klimatet. I den senaste mätningen var 54 länder med. De delas in i tre grupper: faktordrivna ekonomier (fokuserar starkt på jordbruk), effektivitetsdrivna ekonomier (storföretagen dominerar) och innovationsdrivna ekonomier (satsar exempelvis på tjänsteproduktion). Sverige hör till den sistnämnda gruppen och när man mäter total entreprenöriell aktivitet (TEA) ligger vi risigt till. Däremot är vi bäst i klassen på intraprenörskap (detta skrev vi om på bloggen för någon vecka sedan).

- Vi ser en paradox i att svenskar upplever att de har goda möjligheter, men ändå inte tar steget att starta företag. Trots goda ambitioner får vi alltså inte fram så mycket entreprenörskap.

- Tittar vi på intraprenörskapet är bilden mer positiv. Kanske är det ett tecken på att vi är lika entreprenöriella som andra, bara det att det tar sig andra former här, sa Kristina Nyström.

Nästa pass hade titeln ”Framtidens utmaningar”. Karin Hellerstedt, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, diskuterade generationsskiftande familjeföretag.

- Det är viktigt att lyfta fram frågor om utbildning för den yngre generationen i samband med skiften, sa hon.

Caroline Wigren-Kristoferson, CIRCLE vid Lunds universitet, pratade bland annat om akademiskt entreprenörskap.

- När jag har intervjuat forskningsledare är det framför allt två drivkrafter de lyfter fram. Det ena är att göra excellent forskning. Och det andra är att göra världen till en lite bättre plats.

- Ska vi ha bra kommersialisering måste vi ha bra forskning. Jag tror på långsiktiga forskningsprojekt som ger forskarna möjlighet att även göra det som är lite mer riskfyllt, sa Wigren-Kristoferson.

Gunnar Eliasson, professor emeritus på KTH, var den mest seniora forskaren i sällskapet. Som ung forskare fick han ett råd av sin professor: ”Det där med företag som föds och dör kan du väl stryka i din forskning, det är ganska ointressant…” Som tur är lyssnade han inte på det, utan har fortsatt intressera sig för företagande och omvandling genom hela sin forskarkarriär.

- Jag har alltid varit förtjust i den lilla entreprenören som utför förändring. Men tittar man i ekonomisk teori finns ingen plats för entreprenörer, sa Gunnar Eliasson.

Han presenterade tre centrala teman för framtida forskning. Det första var just att arbeta in entreprenören i ekonomisk teori, genom att länka entreprenörskap och tillväxt.

- Det är svårt, men det går, sa Eliasson uppmuntrande.

Det andra temat handlar om att gå från anställd till entreprenör. Det tredje temat är entreprenörskapspolitik.

I den efterföljande paneldebatten lanserades idén om en ny slags prao. Om politiker får praktisera hos entreprenörer – eller ännu hellre prova på att starta och driva ett eget företag – skulle förmodligen lagar och regler se annorlunda ut, menade Martin Ådahl, vd Fores. Inom panelen, som förutom ovannämnda personer även innehöll PWC:s vd Hans Börsvik, fanns en viss företagarerfarenhet.

- Jag har visserligen ett företag i dag, men jag har haft större entreprenörsambitioner tidigare. Anledningen till att jag inte realiserade dem är att jag har haft det för bra som löntagare, sa Gunnar Eliasson.

Och därmed förklarade han nog en del av ”glappet” i GEM-siffrorna som Kristina Nyström presenterade.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar