söndag, juni 19, 2011

Avknoppningarna gör regionen

Efter att professor Steven Klepper hade hållit sitt tal, fick vi en pratstund. Han passade på att kika igenom Entré, med sig själv på omslaget. Foto: Magnus Aronsson.
 Årets mottagare av ”Global Award for Entrepreneurship Research” är Steven Klepper. Det har vi uppmärksammat här på bloggen förut, och han porträtteras i senaste numret av Entré. I dag på ICSB-konferensen höll han ett keynote-tal. Han fokuserade främst på sin forskning kring kluster och varför företag som verkar i kluster är så framgångsrika. Den dominerande synen är att framgången beror på att här finns resurser, som personal, nära och lättillgängligt. Klepper syn är lite annorlunda.

Han berättade om fyra extremt lyckade kluster: Silicon Valley (förstås), Detroits bilindustrikluster, bildäcksklustret i Ohio och klädklustret i Bangladesh. De fyra må vara olika på många sätt, men har också en hel del gemensamt. Bland annat att de har uppstått på ganska osannolika platser. Inget talade egentligen för att Fairchild skulle välja Silicon Valley som etableringsplats, eller för att Oldsmobile skulle välja Detroitområdet.

Ingen av regionerna var då speciellt attraktiva. Däremot växte de extremt snabbt när väl det första företaget hade etablerat sig. Regionen där Oldsmobile startade växte från 300 000 människor till 1,9 miljoner på 30 år, och producerade 80 procent av bilarna. Silicon Valley såg ungefär samma utveckling.

Hur går det här till? Kleppers svar är avknoppning. Och skälet till att företag knoppas av är att personer som jobbar på en branschledare som till exempel Fairchild lär sig hur det går till att driva den typen av företag. De etablerade företagen fungerar som ovilliga utbildningsplatser för nya entreprenörer. Ovilliga eftersom de ju inte vill bli av med kvalificerad personal, och för att de därigenom skapar sin egen konkurrens. Avknoppningarna flyttar sällan speciellt långt från källan. Och efter att tillräckligt många har gjort denna resa har vi ett kluster.

- Avknoppningarna är nyckelspelare i kluster. Speciellt avknoppningar från företag med en bra stamtavla. Det är avknoppningarna som gör regionen, inte tvärtom.

- De viktigaste lärandeinstitutionerna i ett land är inte skolorna, det är företagen. Det är de som lär upp nästa generation entreprenörer.

För att få fram sina resultat har Klepper spårat och följt grundarna till massor av avknoppningar i de olika klustren. Vad är deras bakgrund? Vad gjorde de innan de startade eget? Han kallar det för nanoekonomi.

- Det var ett otroligt arbete att hitta alla grundarna. Det är den smärtsamma sidan av mitt arbete.

Nästan alla företag i Silicon Valley är avknoppningar. Kleppers budskap till oss, och till världens policymakare, var att underlätta för avknoppningar.

- Rörlighet, rörlighet, rörlighet. Det är det viktigaste. Folk ska inte bara vara villiga att lämna sitt jobb och starta nytt. De ska uppmuntras till det.

För att nå dit menade han att politikerna kan hjälpa till genom att se till att lagar, regler och skattesystem inte försvårar för rörligheten.

Efter Steven Kleppers tal delades ett antal priser för bästa artiklar ut, innan det var dags att stänga ICSB-konferensen för i år. Tack till alla arrangörer, för ett mycket bra arrangemang!

Nästa år är det Wellington, Nya Zeeland som står som värd för konferensen.

/Jonas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar