fredag, juni 17, 2011

”Tillväxt i utvecklingsländer ger värde åt världen”

Dr Linley Chiwona Karltun, Sveriges lantbruksuniversitet
Andra panelen för dagen på ICSB-konferensen, med titeln ”The mystery of Growth”, inleddes av moderator Rohana Ramly, SME Corp i Malaysia. Panelen som följde talade om att tillvarata resurser och se möjligheter i utvecklingsländer, och gav avslutningsvis ett konkret exempel på ett tillväxtföretag i Japan.

Först ut att dyka djupare ner i temat var Dr Elizabeth Garnsey, University of Cambridge.

- Möjligheterna och resurserna för ett företags tillväxt är beroende av ett antal faktorer. Tillväxt i företag är en kreativ och dynamisk interaktion mellan marknad och produktivitet. Ett företags tillväxt är beroende av dess struktur, och dess relation till marknaden.

Dr Linley Chiwona Karltun, Sveriges lantbruksuniversitet, talade om förvaltning av naturresurser med landsbygdsutveckling i Afrika som exempel. Hon menade att det fanns många exempel på socialt entreprenörskap som kan användas i Afrika och andra utvecklingsområden.

- Tillväxt i utvecklingsländer ger värde åt världen. Det finns ingenting som säger att människor i dessa länder inte har idéer eller är kreativa. Problemet är många gånger att de inte har effektiva transportmedel eller ett bra sätt att tillvarata energikällor på.

Avslutningsvis berättade Kazuhiro Iwata, ägare av Koiwa Bond Manufacturing i Japan, om sin företagsresa från ett litet urbant textilföretag till ett internationellt företag med inriktning på fordonsdelar.

- Det är jätteviktigt att ha bra partners som både kan hjälpa företaget att utveckla sina produkter, men som också kan hjälpa till att skapa kontakter utomlands.

/Christina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar