tisdag, juni 14, 2011

Kickoff för kreativt nätverk

ESBRI har fått i uppdrag av Tillväxtverket att koordinera ett nätverk för att främja entreprenörskap inom konstnärliga utbildningar. I dag höll vi kickoff för nätverket. Vi var totalt 14 som deltog i samtalet, och tanken är att nätverket i slutlig version ska bestå av runt 20-25 personer, de flesta lärare från någon av landets konstnärliga utbildningar.

Nätverket ligger under regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar och målen är:

  • Att koppla samman entreprenörskapsfrämjande verksamheter inom och mellan lärosäten och mellan ämnesområdesansvariga.
  • Att ämnet entreprenörskap utvecklas, förankras samt synliggörs och dess legitimitet stärks i utbildningarna.
  • Att Studenterna får verktyg och kunskaper som ger bra förutsättningar för yrkesverksamhet inom det område man är utbildad inom.
Som ni ser har vi en del att sikta emot. Men det känns i alla fall som att det blev en bra första dag med många intressanta och livgivande diskussioner, och jag ser med tillförsikt fram emot det fortsatta nätverksarbetet.

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar