torsdag, juni 09, 2011

Magkänslan avgör investeringar

Jag besökte nyss en intressant paneldebatt arrangerad av Venture Cup, tillsammans med IVA och Innovation för tillväxt. I panelen medverkade en blandad skara av privata och offentliga aktörer som arbetar med olika former av investeringar och bidrag.

Temat för dagen var hur finansieringssituationen ser ut för svenska företag, och hur fördelningen mellan offentliga och privata medel fungerar.

Det var många olika åsikter som framfördes, här är några exempel:

-Det är viktigt med personliga relationer och kontakter. Inom den offentliga sektorn är det vanligt att en handläggare träffar företagen som söker pengar, men en annan fattar besluten. Då missar man den viktiga ”magkänslan”. Just denna betonades som mycket viktig av en privat investerare.

-Vi behöver en sänkning av den samlade företagsskatten i Sverige, och det finns konstiga regler som innebär ett hinder för företag som vill investera i egna – eller andras – företag. Vikten av att sänka skatten och ta bort hinder gäller även för privatpersoner.

-Vi behöver fler företag som vill växa och bli riktigt stora. Det finns fortfarande ett attitydproblem i Sverige, det är inte fint att bli rik på sitt företag och ”sticka ut”. Företag behöver också olika typer av rådgivning och hjälp för att etablera sig på en internationell marknad, vilket är nödvändigt om de ska kunna expandera ordentligt.

-Privat och offentligt kapital bör komplettera varandra. Statligt kapital bör användas för att locka in privata finansiärer. Privat kapital är viktigast för att stimulera tillväxten.

-Många offentliga finansieringsprojekt lever kvar fast de borde läggas ner på grund av ineffektivitet.

Jag har försökt att sammanfatta en del av alla tips och synpunkter som framkom. Se gärna hela debatten på Venture Cups webb.

Vad tycker du? Kommentera gärna!
/Helene

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar