fredag, juni 03, 2011

Ett samhälle måste vara öppet för innovationer

Hade i början av veckan nöjet att vara med på Stockholmsmötet 2011 i Stadshuset. Det är en årligt återkommande mötesplats där Stockholms stad tillsammans med Stockholms Handelskammare stod som värdar. Tanken är att samlas för att diskutera hur politik, näringsliv och akademi kan arbeta tillsammans för att göra stockholmsregionen ännu mer attraktiv och globalt konkurrenskraftig.

Huvudtalare under eftermiddagen var professor Martin Curley från Irland som är europeisk forskningschef för Intel. Han betonade inledningsvis att vi ser en stark förskjutning mot samarbeten och öppenhet när det gäller innovation. Således är öppen innovation viktig, men ännu viktigare är kanske att samhället är ”open for innovation”, enligt professor Curley. Just betoningen på ”open for innovation” fick mig att tänka på professor Amar Bhidé och det han sade om ”innovation sensitivity” i samband med ett seminarium som ESBRI arrangerade tillsammans med näringsdepartementet för några veckor sedan.

Vi borde nog fundera mer på hur innovativa människor bemöts, och hur idéerna tas emot.

Avslutningsvis presenterade Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholms stad, och Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, fem utgångspunkter för den diskussion som staden vill ha med näringslivet och akademin om en innovationsstrategi för Stockholm:

- Innovativa människor skapar innovativa miljöer

- Tillväxtdrivande kompetensnoder ska utvecklas
- Öka möjligheterna för kommersialisering

- Upphandla med sikte på innovationer, tillgängliggör offentliga data

- Öka samverkan och skapa innovativa former för detta

Här finns programmet för Stockholmsmötet

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar