onsdag, juni 15, 2011

*PANG*

Göran Marklund, VINNOVA, var en av de första talarna på ICSB-konferensen som startade i dag. Foto: Klas Håkansson, Entreprenörskapsforum.
Nu har startskottet gått för jättekonferensen ICSB som arrangeras i Stockholm 15-18 juni. Flera av ESBRIs medarbetare finns på plats under dagarna, och vi kommer att rapportera om godbitarna här på bloggen.

ICSB står för The International Council for Small Business och detta är den 56:e årliga globala konferensen. Senast den arrangerades i Sverige var för 15 år sedan. En snabb blick på deltagarlistan visar på närmare 900 anmälda från hela världen.

I dag är konferensen indelad i två spår: ett policyforum och ett mindre doktorandkonsortium. Policydagen öppnades i morse av professor David Smallbone, ordförande för ICSB, som menade att årets program är ett av de bästa han sett hittills.

- Här möts toppforskare och policymakare. Deltagarna ingår i olika nätverk, och det betyder att de kommer att bidra med en mängd perspektiv. Själv måste jag tyvärr avvika för ett styrelsemöte, men jag önskar er en stimulerande konferensdag, sa Smallbone.

Dagens första pass kretsade kring globala utmaningar, trender och utgångspunkter för policy. Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum, var först ut.

- Kunskap och innovation är avgörande för välstånd och tillväxt, slog han fast.

Braunerhjelm jämförde bland annat EU, USA, Kina, Japan och Indien utifrån faktorer som BNP-utveckling, högre utbildning, antal forskare och patentansökningar. När det gäller till exempel BNP står USA för en minskande andel, medan Kina och Indien är på uppåtgående. Även när det gäller patentansökningar står Kina för en imponerande ökning, konstaterade Pontus Braunerhjelm.

VINNOVAs Göran Marklund delade med sig av sina tankar kring policystrategier. Han såg en rad stora utmaningar, såväl globala som nationella, och menade att dessa driver innovation. Det handlar om att öka incitamenten på marknaden, exempelvis genom att förändra regelverket och skapa testbäddar.

- Vi måste ställa oss frågan om skattelagstiftningen driver eller hämmar innovation. Offentlig upphandling är ett annat viktigt område, det handlar om att släppa lös kraften i efterfrågan, sa Marklund.

Martin Lyes från Enterprise Ireland berättade om hur man på den gröna ön försöker rekonfigurera innovationssystemet.

- Vi gick in i recessionen före de flesta, drabbades hårdare, och stannade kvar i den längre, sa Lyes.

Irland är en liten, mycket öppen, ekonomi. Den industriella strukturen är tudelad: Där finns dels multinationella jättarna, dels den inhemska produktionen av traditionella och mer moderna varor. Internationell handel är centralt.

- Vi försöker stödja småföretag som vill börja exportera, bland annat genom mentorsprogram. När generationsskiften sker ökar ofta intresset för en utlandssatsning.

- Vi uppmuntrar också samarbeten mellan industri och akademi. För oss på Irland handlar det om förändring. Vi står inför ett ekonomiskt krig, skulle man kunna säga, sa Martin Lyes.

/Åse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar