fredag, oktober 26, 2012

Extra många vinnare i årets Nytt&Nyttigt!


Från vänster till höger: Charlotte Brogren, gd VINNOVA, Lina Bengtsson & Anna Walberg, tredjepristagare, Erik Andersson & Fredrik Thimell, tredjepristagare, Håkan Ekengren, statssekreterare näringsdepartementet, Malin Hollström & Elin Janum, andrapristagare, Lina Ahlin, förstapristagare och Magnus Aronsson, vd ESBRI. Foto: Felice Hapetzeder.

I samband med VINNOVAs årskonferens i går offentliggjordes vinnarna i årets upplaga av uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt. Av 69 anmälda uppsatser valde juryn att utse fyra vinnare. Två uppsatser fick nämligen dela på tredjepriset. Den totala vinstsumman höjdes därmed för årets tävling till totalt 75 000 kronor i resestipendier. Förstapristagaren fick 30 000 kronor, andrapristagarna 20 000 kronor och treorna fick 12 500 kronor i resestipendier per uppsats. Juryn vill också uppmärksamma att andraprisuppsatsen är framlagd på kandidatnivå. Glädjande nog har vi fått in uppsatser från huvuddelen av landets universitet och högskolor.

Så, till årets vinnare:
1:a pris gick till Lina Ahlins uppsats om sambandet mellan rörlighet och produktivitet hos svenska uppfinnare: ”Mobility and productivity among Swedish inventors – a cause for causality?”. Lunds universitet, nationalekonomiska institutionen.

2:a pris: ”Innovativa vandringsupplevelser” av Malin Holmström & Elin Janum, Luleå tekniska universitet, institutionen för konst, kommunikation och lärande. Uppsatsen analyserar tjänsteinnovation med exempel ur upplevelseindustrin.

Delat 3:e pris: Uppsatsen ”A Sweet Tooth for Innovation – A Case Study of Upstream Collaboration at Leaf” av Lina Bengtsson & Anna Walberg, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Department of Food Technology. Denna uppsats behandlar en tidig del av innovationsprocessen, kallad ”front end of innovation”.

3:e pris: Likheter och skillnader i innovationsprocesser i Kina respektive Sverige behandlas i ”Need for Speed – Exploring Swedish High-Tech Subsidiaries' Innovation Process in China” av Erik Andersson & Fredrik Thimell, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Innovation and Industrial Management.

Juryn valde även att tilldela tre uppsatser hedersomnämnande. ”Exploring inhabitors for implementation of ideas with breakthrough innovation potential – A case study of SCA Hygiene business area” av Pernilla Ahlm & Johanna Jeppsson, Chalmers tekniska högskola, Technology Management and Economics. ”Identification and Commercialization of Highly Valuable Manufacturing Innovations” av Hjalmar Nilsonne, KTH, industriell teknik och management och ”Öppen Innovation hos Lantmännen” av Cecilia Anvret & Fanny Sjöberg, Lunds tekniska högskola, Industrial Engineering and Logistics.

Nytt&Nyttigt arrangeras av ESBRI och VINNOVA. Syftet med Nytt&Nyttigt är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation, kommersialisering och nyttiggörande.

Juryn har bestått av Magnus Aronsson, vd ESBRI, Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA, Åsa Lindholm Dahlstrand, professor Lunds universitet, Anders Malmberg, professor Uppsala universitet, Göran Marklund, direktör VINNOVA, Maureen McKelvey, professor Göteborgs universitet, Björn O Nilsson, vd IVA, Lennart Schön, professor Lunds universitet, Sverker Sörlin, professor KTH och Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna.

En ny tävlingsomgång är redan startad. Vill du vara med och tävla om resestipendier? Klicka in på innovationsuppsats.se och anmäl dig!

/Christina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar