onsdag, oktober 03, 2012

Jobben finns bland de nya företagen

Ett av seminarierna under Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum hölls som vanligt av Randy Mitchell, U.S. Department of Commerce. Dagens ämne var ”Policies for innovation and entrepreneurship” och de som hittat till det här seminariet hade kommit helt rätt. Vi höll oss till ämnesområdena men de vidgades snabbt när Mitchell lät alla deltagare komma till tals och ställa frågor.

Han gjorde en poäng av att samtalet skulle handla mer om nyföretagande och växande entreprenörskap snarare än om redan etablerade småföretagare.

- Båda är viktiga men det är nya företag, fem år eller yngre, som genererar nya jobb, sa Mitchell.

Detta enligt en ny undersökning som handlat om hur nya jobb uppstår i USA just nu. Det är alltså inte jättarna som anställer, utan nya företag.

Eftersom det fanns flera uppfinnare i rummet kom en del av samtalet att handla om hur man som uppfinnare kan tjäna pengar. Mitchell konstaterade att även en uppfinnare behöver ett team. Det gäller att skapa ett team och hitta människor att samarbeta med kring sin nya uppfinning – och på så sätt föra fram den till marknaden. Någon tyckte att en uppfinnare inte bör sälja sina rättigheter, utan behålla dem och sälja licenser.

Mitchell förklarade hur det fungerar i USA där uppfinnare som behöver pengar kan ansöka om stöd, som de inte behöver betala tillbaka, via SBIR, Small Business Innovation Research. Deras modell har fungerat under lång tid och uppmuntrar till både innovation och entreprenörskap. Den amerikanska modellen har implementerats i Australien och England, och skulle kanske kunna vara något för Sverige att titta på.

- Vi är ovana vid att företag kommer till oss och växer sig stora. Tidigare har vi mest sett hur amerikanska företag jobbat utåt mot andra länder och expanderat, sa Michell.

Detta är något nytt som Mitchell gärna uppmuntrar. Alla duktiga företag är välkomna att göra affärer med och i USA enligt honom. Han anser dock inte att innovation är regeringens jobb.

- Det är upp till företagen att hålla på med innovation. Sådant tänker vi inte ens på. Jag har inget att säga om innovation inom företag eller industri, eftersom USA inte har någon policy för industrin. Vi kan bara se till akademins och samhällets behov.

Slutligen rekommenderade Mitchell boken ”Moving America’s Small Business & Entreprenurs forward: Creating an Economy Built to Last”, utgiven av National Economic Council i maj 2012.

/Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar